Τρόποι Πληρωμών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Επιστροφές γίνονται δεκτές εντός δέκα ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής αφού προηγηθεί ενημέρωση της εταιρείας και με την προϋπόθεση ότι το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί, να είναι στην αρχική του μορφή και δεν έχει βγει από τη συσκευασία του. Έξοδα παραλαβής και επιστροφής (μεταφορικά) επιβαρύνουν τον πελάτη. Επιστροφή τιμήματος εφόσον υφίσταται θα γίνεται μετά την παραλαβή και έλεγχο του προϊόντος από την εταιρεία, ο τρόπος επιστροφής θα είναι ίδιος με αυτόν  της πληρωμής του πελάτη.

×